titelkogstasegem

 • wijnhuis.png
 • vanhulsen_slider.png
 • stefaan_storme.png
 • sdc_verzekering.png
 • ginocars.png
 • allaert_slider.png
 • VERVAEKE.png

Gedragscode

Beste speler,

We heten je van harte welkom bij voetbalclub KOG Stasegem voor de nieuwe start van een mooi voetbalseizoen. Van iedere jeugdspeler wordt een correcte houding verwacht, zowel op training, in de wedstrijden als daarbuiten. Je bent een vertegenwoordiger van de vereniging en bent medeverantwoordelijk voor de goede naam en faam van KOG Stasegem.

Omdat goede afspraken goede vrienden maken, hieronder enkel leefregels.

Onze regels.

trainingjeugdAlgemene leefregels.

 • Bij wedstrijd worden de spelers, trainers en afgevaardigden verwacht aanwezig te zijn in clubkledij, met name clubtraining en shirt.
 • Voetbalschoenen dienen altijd netjes gepoetst te zijn!
 • Bij het niet gepoetst zijn van de schoenen dient er 2€ boete betaald te worden aan de trainer.
 • Bij een schorsing door rode kaart vanaf U15 tem U21 zal er verwacht worden van de speler dat hij als scheidsrechter optreedt bij een wedstrijd van de U7 tem U13 op de dag van de schorsing. Eveneens dienen de kosten van kaarten verkregen door onsportief gedrag, deels zelf betaald te worden.
 • Vanaf U13 is er tevens een beurtrol om na de training telkens de kleedkamer netjes uit te kuisen.
 • Iedereen wordt verwacht zich te douchen na elke training en match.
 • Dit geldt voor iedere leeftijd!
 • Een douchebeurt dient geen halfuur in beslag te nemen!
 • Vanaf de U6 tem U9 wordt er gevraagd aan de mama’s en papa’s om niet langer in de kleedkamer te blijven dan nodig.
 • Bij warm weer moet elke speler water bij zich hebben tijdens de training voor de drankpauze’s.
 • Een Kog-speler hoe groot of klein ook wordt verwacht altijd respectvol te reageren naar trainer, afgevaardigde of medespeler toe.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gerief. Bij verlies van zaken kan men nazien aan de ingang midden de tribune aan de kapstok of navragen aan de trainer.

 

Wat wordt er van de spelers verwacht.

 • Stiptheid op de trainingen en wedstrijden.
 • Tijdig verwittigen van de trainer bij afwezigheid.
 • Orde en netheid.
 • Fairplay tegenover andere clubs.
 • Voetbal is een teamsport, pesten krijgt hier geen plaats noch onderling noch tegen andere teams.
 • Luisterbereidheid en beleefdheid tov alle mensen van de jeugdopleiding.
 • Heb respect voor de tegenspelers, scheidsrechter, publiek en ploegmaats.
 • Heb eerbied voor het je aangeboden materiaal, uitrusting en de accommodatie.
 • Vandalisme op de club, als daarbuiten wordt niet getolereerd en zal streng gesanctioneerd worden.
 • Verbaal geweld en openbaar protest zijn niet aan de orde.
 • Na de wedstrijd ga je naar de kleedkamer, reinig je voor het betreden van de kleedkamer je voetbalschoenen aan de daarvoor bestemde borstels en zo nodig met water.

 

Wat mag er van de trainer verwacht worden.

 • Goede info overbrengen naar de spelers en de ouders.
 • Jouw team positief sturen en nieuwigheden op professioneel vlak aanleren
 • Alle problemen of niet gepast gedrag van de spelers doorgeven aan de jeugdcoördinator
 • Altijd zo snel mogelijk afgelastingen doorgeven aan de spelers of naar de webverantwoordelijke voor het op tijd kunnen plaatsen op de website.
 • Ieder seizoen per speler 2x een evaluatiegesprek voeren met de speler en ouders. 1x voor de winterstop en 1x op het einde van het seizoen.
 • De trainingen voorbereiden en gemotiveerd overbrengen op de jongeren.

 

Onze afgevaardigen, hun taken.

 • Digitaal wedstrijdblad invullen.
 • Verzorging van geblesseerde spelers.
 • Spelersblad invullen en afgeven na de wedstrijd:

  1.Vervangingen

  2.Doelpunten

  3.Eindscore

  4.Klein verslag maken van de wedstrijd

 • Kleedkamers proper houden.
 • Problemen op en rond het veld altijd melden.
 • Kalmte en rust brengen in de ploeg.