titelkogstasegem

 • wijnhuis.png
 • vanhulsen_slider.png
 • stefaan_storme.png
 • sdc_verzekering.png
 • ginocars.png
 • allaert_slider.png
 • VERVAEKE.png

Wat bij een ongeval?

Wat te doen bij een ongeval ?

 • KOG Stasegem is, via zijn lidmaatschap bij de KBVB, verzekerd via het Federaal Solidariteitsfonds (FSF).
 • Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer.
 • De KBVB alleen voor kwetsuren opgelopen tijdens een training of een wedstrijd, gebeurd op het terrein, in de zaal of de plaats van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers of op de weg van de kleedkamers naar het terrein en omgekeerd (niet op de openbare weg !!!).
 • Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen, worden geen kinesitherapeutische onkosten door het Federaal Solidariteitsfonds uitgekeerd.
 • Mutualiteit & lidgeld: wanneer de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering en zijn lidgeld, wordt het dossier niet in aanmerking genomen.
 • Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt het Federaal Solidariteitsfonds echter niet tussen in een later ongeval wanneer de consolidatie van het eerste ongeval niet medisch vastgesteld was op het ogenblik van het volgend ongeval. Dit wil zeggen dat de speler niet meer is verzekerd, en in principe niet meer mag deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Het Federaal Solidariteitsfonds komt slechts tussen wanneer de gekwetste beroep heeft gedaan op een geneesheer. De ongevalverklaring moet binnen de 14 werkdagen aan het Algemeen Secretariaat van de K.B.V.B. worden overgemaakt. Dit gebeurt via het bestuur.  Belangrijke bemerkingen vooraf - het is aangeraden de ernst van het ongeval goed in te schatten alvorens een aangifte in te dienen - de K.B.V.B. rekent voor elk dossier een administratiekost ( = franchise ) aan (momenteel 9,60 €).
 • volg scrupuleus en STIPT alle stappen bij het indienen van een ongevalsaangifte
 • doe, gezien de beperkte tussenkomst, steeds beroep op uw persoonlijke individuele hospitalisatieverzekering indien u daarover beschikt
 • reeds enkele mutualiteiten dekken sportongevallen, ga bij uw mutualiteit na of zij sportongevallen dekt Opmaak van de aangifte Bij een ongeval dient het voorziene formulier ingevuld te worden. Je kan dit bekomen via trainer, afgevaardigde, of in het receptiezaaltje.  Recto: in te vullen door de ouders (vergeet niet datum, uur, plaats en omstandigheden van het ongeval duidelijk te vermelden). Plak een zelfklever van de mutualiteit op de voorziene plaats. Verso: in te vullen door de behandelende geneesheer, die dit ondertekent en deze aangifte van zijn stempel voorziet. Indien er kine of fysio nodig blijkt, vermeldt de behandelende geneesheer dit onder punt 4 van de aangifte met het aantal noodzakelijke zittingen (beurten).

Verloop van de aangifte.

Ondertussen mag de speler niet meer deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden tot wanneer hij een attest “van volledige genezing” (je ontvangt dit document na registratie van het dossier bij het FSF) ingevuld door de behandelende geneesheer heeft binnengebracht op het jeugdsecretariaat. Samen met dit attest bezorgt u de onkostenstaat van de mutualiteit, de kinesist, het ziekenhuis, de apotheker, … aan het bestuur (maak best van alles een kopie).
KOG verzendt vervolgens deze documenten naar de K.B.V.B. en na verloop van een bepaalde termijn zal een gedeelte (vaak het bedrag waarvoor de mutualiteit noch een persoonlijke verzekering is tussengekomen) van de kosten worden terugbetaald. Dit gebeurt via de rekening-courant van KOG, waarna onze penningmeester u dit bedrag zal terugbetalen.

Tot slot:

 • KOG aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de voorziene procedure niet stipt nageleefd werd.
 • Voor verdere inlichtingen wend je tot Depuydt Ludo GSM: 0499/591643
 • Sedert vorig seizoen heeft KOG STASEGEM een samenwerking met kinesiste Kim Lambrecht, de club raad aan om indien nodig beroep te doen op de club kine . Tijdens een revalidatie zal Kim dan de verantwoordelijke trainer via mail op de hoogte houden van de duur en aard van de blessure. Kim is ook team kine bij de jeugd van Cercle-Brugge en heeft dus heel wat ervaring met voetballers.