Gedragsregels Spelers:

 • De spelers tonen alle spelers, medewerker en vrijwilligers respect en begroeten trainers, afgevaardigden en medewerkers bij aanvang van alle activiteiten die betrekking hebben tot de club.
 • Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechters tijdens wedstrijden.
 • Onnodige gele en rode kaarten kunnen aanleiding geven tot een sanctie zoals de aanduiding als scheidsrechter bij  één of meerdere jeugdmatchen.
 • Schelden en discriminatie wordt ten alle tijden niet getolereerd.
 • Er wordt alleen maar positief onderling gecoacht op het veld.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes ook als jezelf de verliezende ploeg bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn 
 • Spreek je medespeler gerust aan op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Niet enkel trainers, afgevaardigden en hulpouders maar ook de vrijwilligers die instaan voor het onderhoud, schoonmaken van accommodatie en pleinen.
 • Na de training en wedstrijden dienen schoenen eerst te worden schoongeveegd in de borstels alvorens de kleedkamer wordt ingegaan. Het kleedlokaal en de doucheruimtes worden schoon achter gelaten. 
 • De spelers hebben respect voor onze normen en waarden. 
 • Bij problemen neem je contact op met de verantwoordelijke of ene bestuurslid. 

Leden betalen hun contributie op tijd. Bij wanbetaling mag de betrokken speler niet deelnemen aan wedstrijden. 

 

Gedragregels spelers KOG STASEGEM Eerste elftal- Beloften

 • Voetbal is een teamsport. De speler draagt bij aan het groepsgevoel door:
   •  Voldoende aanwezigheid & stiptheid op trainingen en wedstrijden.
   • Volledige inzet tijdens trainingen en wedstrijden.
   • Tijdig afmelden voor trainingen en wedstrijden zodat de trainer voldoende tijd heeft om een alternatief te zoeken.

Bij inbreuk

Indien er door de speler inbreuken gepleegd worden op bovenvermeld charter, dan heeft de club het recht om de betreffende persoon te sanctioneren. de sanctie hangt af van de aard en de recidivebepaling van de overtreding, zoals:

 • Uitnodiging tot een gesprek van de speler
 • Een opmerking 
 • Een taak binnen de club
 • Tijdelijke verwijdering van de speler uit trainingsgroep ( schorsing van trainingen)
 • Tijdelijke verwijdering van de speler uit de selectie ( schorsing van wedstrijden)
 • Verwijdering van de speler uit de club ( ontslag)

De disciplinaire maatregel wordt ter kennis gebracht aan de betrokken speler binnen de 7 werkdagen via mail of rechtstreekse kennisname. De speler dient gehoord te worden. 

Het spreekt voor zich dat dit maatregelen zijn die de club liefst nooit moet nemen.

Unknown